Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť v programe Horizon Europe: Nadchádzajúce príležitostiVenujete sa výskumu a inováciám v oblasti spoločenských a humanitných vied? Pracujete vo verejnej alebo súkromnej organizácii, ktorá sa venuje otázkam demokracie, kultúrneho dedičstva, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, demografie a starnutia populácie, mobility a migrácie, spoločenskej inklúzie a rovnosti či ďalším príbuzným témam? Chceli by ste sa zapojiť do medzinárodných projektov nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe (2021-2027)?

Národná kancelária Horizontu a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) Vás srdečne pozývajú zúčastniť sa informačného webinára, ktorý je venovaný príležitostiam Klastra 2 „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť“ programu Horizon Europe.

Webinár ponúkne kľúčové informácie o:

  • štruktúre a zásadných novinkách programu Horizon Europe;
  • príprave, všeobecných charakteristikách a rozpočtových záležitostiach pracovného programu Klastra 2 „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť“ na roky 2021-2022;
  • nosných častiach a témach, ktoré možno od tohto pracovného programu očakávať.

Program, registráciu a všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na tomto odkaze.

Tešíme sa na Vašu účasť.