Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Začatie činnosti 10 centier excelentnosti v oblasti HPC na podporu prechodu na exascale1. januára 2023 Európsky spoločný podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (SP EuroHPC) spustil 10 centier excelentnosti, ktoré budú vyvíjať a rozširovať existujúce výpočtové kódy smerom k exascale výkonu. Prispôsobenie existujúcich aplikácií výpočtovej kapacite exascale si vyžaduje významné zmeny v už existujúcich aplikáciách. V niektorých prípadoch už aplikačné kódy nemôžu bežať na systémoch exascale alebo post-exascale bez úplného prehodnotenia alebo zásadného prepracovania kódu. Centrá excelentnosti budú podporovať tento prechod v spolupráci s používateľmi a odborníkmi v oblasti HPC s cieľom zabezpečiť, aby budúce exascale systémy EuroHPC boli prístupné európskym výskumníkom a priemyselným podnikom a riešili aktuálne vedecké, priemyselné a spoločenské výzvy. Najvýznamnejšie kódy alebo vlajkové kódy vyvinuté centrami excelentnosti budú nasadené na všetkých superpočítačoch EuroHPC a budú sprístupnené európskym vedcom a širšej európskej komunite HPC.

V rámci výzvy bolo vybraných týchto 10 centier excelentnosti:

  • Centrum excelentnosti pre exascale v oblasti pevnej Zeme (ChEESE-2P) sa zaoberá vedami o Zemi so zameraním na zemetrasenia, seizmiku, tomografiu, cunami, magnetohydrodynamiku, fyzikálnu vulkanológiu, geodynamiku a nebezpečenstvo ľadovcov. Tieto témy sa riešia pomocou umelej inteligencie, strojového učenia, simulácie, kvantifikácie neistoty a neurónových sietí.
  • Centrum excelentnosti pre počítačový biomolekulárny výskum (BioExcel-3) sa zaoberá vedami o živej prírode, najmä biomolekulárnym výskumom, vývojom liekov a molekulárnou dynamikou, pomocou simulácií, umelej inteligencie a strojového učenia.
  • HPC a Big Data Technologies for Global Challenges (HiDALGO2) sa zaoberá globálnymi výzvami, ktoré ovplyvňujú spoločnosť aj životné prostredie, ako je kvalita ovzdušia v mestských aglomeráciách, energetická účinnosť budov, obnoviteľné zdroje energie, šírenie lesných požiarov a meteo-hydrologické predpovede s využitím výpočtovej dynamiky tekutín, vysoko výkonnej analýzy údajov a umelej inteligencie.
  • Centrum excelentnosti pre spoločné navrhovanie a dodávanie aplikácií orientovaných na exascale pre simulácie vo viacerých škálach (MultiXscale) sa zameriava na vývoj softvéru: výkon, produktivitu a prenosnosť s prípadmi použitia v oblasti navrhovania a certifikácie vrtuľníkov pre civilnú dopravu, aplikácií batérií pre prechod na udržateľnú energiu, ultrazvuku pre neinvazívnu diagnostiku a biomedicínskych aplikácií.
  • Centrum excelentnosti pre inžinierske aplikácie (EXCELLERAT P2) prispieva k prípadom využitia v strojárstve, výrobe, energetike a mobilite, napr. lietadlá, rotory, emisie, aerodynamika a letecká akustika.
  • Centrum excelentnosti pre simuláciu počasia a klímy v Európe (ESIWACE3) sa zaoberá efektívnymi a škálovateľnými simuláciami na modelovanie zemského systému, predpovedanie počasia a klímy.
  • Projektovanie materiálov v Exascale (MaX) sa zameriava na kvantové simulácie materiálov, a preto prispieva k informačným technológiám, zelenej energii, zdraviu, podpore experimentov vo veľkom meradle a výrobe.
  • Projekt SPACE (Scalable Parallel and distributed Astrophysical Codes for Exascale) sa zameriava na astrofyziku a kozmológiu pomocou numerických simulácií.
  • Centrum excelentnosti pre simulácie plazmy (Plasma-PEPSC) podporuje vedu o plazme so zameraním na magnetickú syntézu, priemyselnú plazmu, lekárske aplikácie, základné experimenty s plazmou, urýchľovače plazmy, interakcie medzi laserom a plazmou, fyziku vysokej hustoty energie/laboratórnu astrofyziku, vesmírnu fyziku a astrofyziku.
  • Centrum excelentnosti pre exascale CFD (CEEC) sa zameriava na témy z oblasti strojárstva, letectva a atmosférického inžinierstva, ako sú interakcia nárazovej a medznej vrstvy a nárazový efekt na krídlach na okraji letovej obálky, vysoko verná aeroelastická simulácia, optimalizácia topológie statických zmiešavačov, lokalizovaná erózia základov veterných turbín na mori, simulácia prúdenia v medznej vrstve atmosféry, trup obchodnej lode v modelovej mierke.

Úlohou centier excelentnosti EuroHPC je zhromažďovať odborné znalosti v oblasti HPC pre určité odvetvie. Každé centrum excelentnosti je podporované viacerými partnermi, od univerzít cez superpočítačové centrá až po priemyselných partnerov, ktorí spolupracujú s cieľom spojiť svoje zručnosti a odborné znalosti. Viac informácií o aktuálnych a nadchádzajúcich výzvach EuroHPC nájdete na tomto odkaze.

S cieľom vybaviť Európu špičkovou superpočítačovou infraštruktúrou už spoločný podnik EuroHPC obstaral osem superpočítačov rozmiestnených po celej Európe. V súčasnosti je v prevádzke šesť superpočítačov:  LUMI vo Fínsku, LEONARDO v Taliansku, Vega v Slovinsku, MeluXina v Luxembursku, Discoverer v Bulharsku a Karolina v Českej republike. Pripravujú sa aj ďalšie dva superpočítače:  MareNostrum5 v Španielsku a Deucalion v Portugalsku. 

Viac informácií:

Zverejnené 2.2.2023, slord