Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Začiatok formálnych rokovaní o pridružení štátov mimo EÚ k programu Horizon EuropePo nadobudnutí účinnosti nariadenia o programe Horizon Europe z dňa 12. mája 2021 sa začali formálne rokovania medzi EÚ (pod vedením Generálneho riaditeľstva EK pre výskum a inovácie) a tretími krajinami, ktoré oficiálne vyjadrili záujem o pridruženie k rámcovému programu Horizon Europe a ukončili prípravné rokovania.

Dňa 17. júna 2021 sa uskutočnilo prvé formálne rokovanie s Tureckom.

V programe Horizon Europe sa nachádzajú 4 kategórie krajín oprávnených na získanie štatútu pridruženej krajiny:

  • Členovia Európskeho združenia voľného obchodu (European Free Trade Association, EFTA), ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP);
  • pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny vo vzťahu k EÚ;
  • krajiny Európskej susedskej politiky;
  • krajiny a územia mimo EÚ, ktoré spĺňajú súbor kritérií týkajúcich sa ich hospodárskych, politických, výskumných a inovačných systémov.

Od júna 2021 vyjadrili oficiálny záujem o pridruženie k programu Horizon Europe nasledujúce krajiny: Albánsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Kanada, Faerské ostrovy, Gruzínsko, Island, Izrael, Kosovo*, Čierna Hora, Maroko, Severné Macedónsko, Nórsko, Moldavská republika, Srbská republika, Švajčiarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Spojené kráľovstvo.

Medzi cielené akcie s kľúčovými partnermi mimo EÚ patrí prvá „Iniciatíva EÚ-Afrika“.

Viac informácií:

Zverejnené 25.6.2021, slord