Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zahájenie činnosti komunity zainteresovaných strán v oblasti inteligentného využívania duševného vlastníctvaDňa 28. januára 2022 Európska komisia zahájila činnosť komunity zainteresovaných strán, ktorej cieľom je spoluvytvárať Kódex postupov pre inteligentné využívanie duševného vlastníctva v rámci politického programu Európskeho výskumného priestoru (ERA) „Modernizácia usmernení EÚ pre lepšie zhodnocovanie znalostí“.

Komunitu tvorí široká škála zainteresovaných strán z oblasti výskumu a inovácií, ktoré majú profesionálne skúsenosti so správou duševného vlastníctva a ktoré prejavili záujem prispieť k tejto iniciatíve zdola nahor, teda ktorej nositeľmi sú ľudia z praxe. Členovia budú vyzvaní na interakciu a výmenu skúseností a príkladov v oblasti inteligentného využívania duševného vlastníctva.

Cieľom kódexu postupov pre inteligentné využívanie duševného vlastníctva je poskytnúť podporu zainteresovaným stranám v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom odporúčaní a praktických príkladov, ako riešiť problémy súvisiace s duševným vlastníctvom v súčasnom kontexte výskumu a inovácií, ako je spoluvlastníctvo výsledkov, rozvoj zručností, oceňovanie či medzinárodné projekty.

Komisia zabezpečí online funkčnú prácu skupiny, ktorá sa premietne do Kódexu postupov.

Komunita praxe bude fungovať približne šesť mesiacov od 28. januára 2022.

Viac informácií:

Zverejnené 9.2.2022, slord