Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zapojenie európskych regiónov do projekte „REGIONS2030: Monitorovanie cieľov udržateľného rozvoja v regiónoch EÚ – vyplnenie medzier v dátach“Spoločné výskumné centrum (JRC) ponúka možnosť európskym regiónom, aby sa vyjadrili k projektu „REGIONS2030“ podporovaného Európskym parlamentom. Výzva je podporovaná aj Európskym výborom regiónov (CoR) a zameriava sa na kľúčovú úlohu regiónov v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Do projektu sa bude môcť zapojiť až 10 európskych regiónov so spoločnou ambíciou monitorovať plnenie cieľov udržateľného rozvojaa s ochotou venovať sa synergiám medzi tvorbou politík a cieľmi udržateľného regionálneho rozvoja. V spolupráci s odborníkmi a relevantnými partnermi budú regióny pracovať na tvorbe, testovaní a zdokonaľovaní rámca ukazovateľov na monitorovanie plnenia cieľov udržateľného rozvoja na úrovni regiónov. Cieľom je využívanie takýchto ukazovateľov v rámci celej EÚ.

Regióny môžu vyjadriť svoj záujem do 10. októbra 2022.

Viac informácií:

Zverejnené 4.10.2022, Slord