Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zapojte sa do súťaže Európskej ceny za podporu podnikaniaCieľom Európskej ceny za podporu podnikania (European Entreprise Promotion Award – EEPA) je odmeniť výnimočné projekty a iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity. Ocenenia majú tiež za cieľ zvýšiť povedomie o podnikaní, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Ocenenie EEPA organizuje Európska komisia a prináša príležitosť získať národné i medzinárodné uznanie v šiestich kategóriách. Odborníci udelia aj Veľkú cenu poroty iniciatíve, ktorú budú považovať za najinšpiratívnejšiu. Do národného kola sa môžete prihlásiť do 23. júna 2024.

Kto sa môže do súťaže zapojiť?

Podnikatelia, malé a stredné podniky, národné organizácie, mestá, regióny, obce a verejno-súkromné partnerstvá medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľmi. Prihlásiť sa môžu tiež vzdelávacie programy a podnikateľské organizácie zo všetkých členských štátov EÚ a z pridružených krajín alebo pridružené krajiny v rámci piliera MSP programu jednotného trhu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktoré sa podieľajú na úspešných projektoch zameraných na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Ako prebieha súťaž?

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v novembri 2024.

Čo môžete získať?

Postupujúce dva slovenské projekty z národného kola dostanú pozvánku na záverečnú konferenciu SME Assembly v Budapešti, možnosť zúčastniť sa networkingu, workshopov, prednášok od prestížnych ekonómov a preplatené cestovné a ubytovacie náklady.

Víťaz kategórie v rámci európskeho kola získa unikátnu trofej špeciálne navrhnutú k danému podujatiu. Kultúrny zážitok z historického mesta, ochutnávku tradičnej kuchyne a architektúry. Profesionálne zhotovené video tvojho projektu na sociálne média a web. Prezentáciu iniciatívy prostredníctvom tlače, webovej stránky EK Promoting Enterprise/ EEPA Compendium.

Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách:

  1. podpora podnikateľského ducha;
  2. investovanie do podnikateľských zručností;
  3. podpora digitálnej transformácie;
  4. zlepšenie podnikateľského prostredia a podpora internacionalizácie podnikania;
  5. podpora udržateľnej transformácie;
  6. zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých.

 

Dôležité termíny:

– Uzávierka národného kola: 23. jún 2024

– Uzávierka európskeho kola: 1. august 2024

– Európsky galavečer a vyhlásenie víťazov v Budapešti: 18. – 20. november 2024

 

Pre viac informácií kontaktuje národné kontaktné miesto:

Katarína Sidorová (Slovak Business Agency)

sidorova@sbagency.sk

+421 948 495 159.

 

Prihlasovací formulár: https://shorturl.at/xHHK3

Viac informácií: https://shorturl.at/4PjmB

Zverejnené 14.06.2024, slord