Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Závery Európskej rady z októbrového zasadnutiaOkrem týchto dvoch hlavných bodov programu sa na zasadnutí rozoberali hodpodárske otázky, ale tiež ebola a pomoc zo strany EÚ postihnutým regiónom, otázka Ukrajiny , či nadchádzajúce parlamentné voľby v Moldavskej republike.

Celkové znenie prijatých záverov je možné si prečítať TU.

Deň pred zasadnutím sa uskutočnilo aj koordinačné stretnutie krajín V4, na ktorom sa ukázalo ako je medzi krajinami prospešná spolupráca, keďže krajiny V4 majú podobné stanoviská a priority. Témy, ktoré boli predmetom summitu, rezonovali aj na koordinačnom stretnutí.