Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Združenia univerzít a zástupcovia výskumných inštitúcií žiadajú o vyňatie výskumu z nariadenia o digitálnych službáchMnožstvo združení zastupujúcich európske univerzity, organizácie vykonávajúce výskum, organizácie financujúce výskum, výskumné knižnice a repozitáre v Európe vydalo spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú na vylúčenie vzdelávania a výskumu z povinností vyplývajúcich z nariadenia o digitálnych službách (DSA).

Vyhlásenie bolo zverejnené 5. apríla 2022 v súvislosti s prebiehajúcimi trojstrannými rokovaniami o akte o digitálnych službách.

Medzi signatármi sú v súčasnosti:

Cieľom DSA, ktorú Európska komisia navrhla v roku 2020, je modernizovať smernicu o elektronickom obchode, pokiaľ ide o nezákonný obsah, transparentnú reklamu a dezinformácie. Mala by umožniť väčšiu demokratickú kontrolu a dohľad nad digitálnymi platformami a zmierniť systémové riziká spojené s digitálnou transformáciou. Signatári podporujú zastrešujúci cieľ riešiť a odstraňovať nezákonný materiál online a zaoberať sa misinformáciami a dezinformáciou občanov. Zároveň sú však znepokojení tým, že súčasný návrh nerozlišuje medzi komerčnými online platformami a neziskovými vzdelávacími a vedeckými repozitármi a archívmi podporujúcimi otvorenú vedu.

V konečnom dôsledku toho by sa na systém repozitárov a archívov, ktoré prevádzkujú univerzity na účely voľného prístupu k údajom a výsledkom výskumu, ich spoločného využívania a opakovaného použitia, pravdepodobne uplatňovali rôzne finančné a administratívne požiadavky. Okrem iného by to pre univerzity znamenalo značné dodatočné náklady a administratívnu záťaž. Preto signatári vyzývajú na vylúčenie neziskových vzdelávacích a vedeckých repozitárov, digitálnych archívov a knižníc z povinností DSA.

Viac informácií :

Zverejnené 20.04.2022, slord