Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Združenie univerzít The Guild žiada posilnenie akademickej slobodyDňa 17. júna 2021 vydalo združenie výskumných univerzít The Guild (The Guild of European Research-Intensive Universities) vyhlásenie požadujúce posilnenie akademickej slobody. Vo vyhlásení uviedlo, že ako základná zásada EÚ musí byť akademická sloboda dôrazne chránená Európskou komisiou a všetkými inštitúciami EÚ. Vo vyhlásení sa požaduje vytvorenie funkcie Európskeho ombudsmana pre obranu a podporu akademickej slobody.

The Guild pozoruje, že akademická sloboda je ohrozená, pretože vedecké poznatky sú spochybňované, deformované a narúšané influencermi, organizáciami a platformami popierajúcimi dôkazy a fakty. Avšak pre zabezpečenie excelentného výskumu a výučby v tejto oblasti je nevyhnutné zabezpečiť schopnosť realizovať výskum založený na dôkazoch bez vonkajších vplyvov.

Asociácia preto vyjadruje znepokojenie nad hrozbami, ktorým akademická sloboda naďalej čelí a vyzýva EÚ a európske vlády, aby proaktívne bránili akademickú slobodu a chránili európskych výskumných pracovníkov na domácej aj zahraničnej pôde. Okrem rozhodujúcej úlohy, ktorú v tejto súvislosti zohráva Súdny dvor Európskej únie, požaduje the Guild vytvorenie Európskeho ombudsmana pre obranu a podporu akademickej slobody.

Ombudsman by mal zabezpečiť, aby sa na základe Bonnskej deklarácie o slobode vedeckého výskumu reagovalo na porušenia akademickej slobody rýchlo, nestranne a efektívne. Táto deklarácia vyzdvihuje hodnotu vedeckej slobody pre kvalitu a produktivitu výskumných systémov a zahŕňa základné princípy a prejavy vedeckej slobody. Taktiež sa orientuje na väčšiu nezávislosť vedcov a akademikov, ktorá zvyšuje dôveru verejnosti vo vedecké výsledky.

The Guild tvrdí, že v záujme obrany akademickej slobody je nevyhnutné posilniť inštitucionálnu autonómiu univerzít, aby zostali chráneným miestom, ktoré zabezpečí rôznorodosť názorov, začlenenie a zároveň poskytne priestor na otvorenú diskusiu. The Guild žiada, aby boli všetci, ktorí sa zúčastňujú akademických diskusií chránení pred nenávistnými prejavmi, násilím, neúctou, obťažovaním a všetkými druhmi diskriminácie.

Celé vyhlásenie si môžete prečítať tu.

Viac informácií:

Zverejnené 29.6.2021, slord