Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zlepšenie dostupnosti a opätovného použitia výskumu 

Európska komisia zverejnila štúdiu zameranú na zlepšenie prístupu k výsledkom výskumu vrátane publikácií a údajov na vedecké účely a ich opätovné použitie.

Ide o významný krok v rámci politického programu Európskeho výskumného priestoru na roky 2022 – 2024 o legislatívnom a regulačnom rámci EÚ pre autorské práva a údaje vhodnom pre výskum.

V štúdii sa identifikovali prekážky a výzvy týkajúce sa prístupu k výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov a ich opätovného použitia, zhodnotili sa účinky rámca EÚ pre autorské práva na výskum a identifikovali sa príslušné ustanovenia pre výskum v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa údajov a digitálnych technológií. Na tomto základe sa v nej uvádzajú možnosti legislatívnych a nelegislatívnych opatrení na posilnenie voľného obehu poznatkov, ktoré majú viesť k posilneniu Európskeho výskumného priestoru.

Medzi najčastejšie prekážky, s ktorými sa výskumníci stretávajú, patrí

  • nedostatok predplatného zo strany ich organizácií,
  • neschopnosť získať povolenia od vlastníka autorských práv
  • a obavy z porušenia autorských práv.

Výskumné organizácie uvádzajú problémy vyplývajúce z autorského práva, a to nielen pri prístupe k výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov a ich opätovnom použití, ale aj pri sprístupňovaní výsledkov v rámci otvoreného prístupu.

 

Viac informácií

Enhancing research accessibility and reuse: new study outlines strategic measures

 

Zverejnené 24.05.2024, slord