Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zmena pracovného programu EIC na rok 2023Európska komisia 11. augusta prijala zmenenú a doplnenú verziu súčasného pracovného programu EIC na rok 2023. Revidovaný pracovný program obsahuje podrobnejšie informácie o dvoch koordinačných a podporných akciách (CSA), o ktoré sa možno uchádzať od utorka 16. augusta:

  • Nová generácia inovačných talentov: Cieľom schémy je ponúkať stáže v malých a stredných podnikoch financovaných v rámci EIC alebo EIT pre členov výskumných tímov projektov EIC Pathfinder, EIT, ERC alebo MSCA. Týmto spôsobom poskytne pre vedcov priamu skúsenosť s komplexným procesom premeny vynálezu na inováciu a pomôže im rozvíjať ich podnikateľské myslenie zatiaľ čo inovatívne startupy získajú prístup k talentom z popredných oblastí výskumu. Takáto stáž môže byť v trvaní od 3-6 mesiacov. Realizácia tejto CSA je možná buď v konzorciu alebo samostatne a financovaných bude 100% všetkých priamych nákladov. Rozpočet na CSA je 4 milióny EUR. Prihlásiť sa je možné do 4.10.2023.
  • Finančná podpora na prístup k službám od ekosystémových partnerov: Cieľom je podporiť príjemcov grantov EIC v prístupe k službám od vynikajúcich partnerov z ekosystému v Európe a mimo nej a uspokojiť ich špecifické potreby, pokiaľ ide o sektorové znalosti, siete, infraštruktúru výskumu a inovácií, prístup na trhy alebo rozvoj podnikania. Schéma bude preto pokrývať polovicu nákladov na tieto služby poskytované ekosystémovými partnermi EIC až do výšky 60 000 na jedného príjmateľa. Podpora bude ponúkaná vo forme paušálnych súm v rámci stále otvorenej výzvy. Žiadosti je možné podávať do 14.11.2023.

Zverejnené 22.8.2023, slord