Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zriadenie kompetenčného centra EÚ pre kybernetickú bezpečnosťRada EÚ prijala nariadenie o zriadení európskeho centra kybernetickej bezpečnosti v apríli 2021 a Európsky parlament ho schválil 20. mája 2021. Európska únia plánuje zriadiť Centrum kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré bude združovať investície do výskumu, technológií a priemyselného rozvoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Nový orgán so sídlom v Bukurešti v Rumunsku bude financovaný z programu Horizont Európa a programu Digitálna Európa.

„Európske stredisko pre priemyselnú, technologickú a výskumnú kompetenciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti“ bude spolupracovať so sieťou národných koordinačných centier určených členskými štátmi.

Centrum tiež spojí hlavné európske zainteresované strany vrátane priemyselných, akademických a výskumných organizácií a ďalších príslušných združení občianskej spoločnosti s cieľom vytvoriť komunitu kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom rozšíriť odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti v celej EÚ.

Slovensko už svoje národné centrum kybernetickej bezpečnosti má, sme v prvej päťke. Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti zriadil Národný bezpečnostný úrad a funguje ako príspevková organizácia. K jeho činnostiam patrí riadenie informačnej bezpečnosti, vzdelávanie, audity či znalecké posudky.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ nájdete tu.

Zverejnené 2.6.2021, slord