Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zvýšte úroveň svojho regiónu pomocou inovačných partnerstievEurópsky výbor regiónov a Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) zverejnili výzvu na prejavenie záujmu o novú pilotnú akciu Partnerstvá pre regionálne inovácie (Partnerships for Regional Innovation).

Do pilotnej akcie sa zapojí až 24 európskych teritórií (členské štáty, regióny alebo skupiny regiónov), ktorí sa cítia pripravení transformovať svoje ekonomiky a spoločnosť, a zároveň chcú ďalej rozvíjať svoj vlastný strategický politický rámec zaoberajúci sa inováciami, priemyselným rozvojom, prechodom k udržateľnosti a širším hospodárskym a sociálnym rozvojom.

Uzávierka prihlášok je 25. apríla 2022.

Viac informácií:

Zverejnené 5.4.2022, slord