Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktualizácia Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020 (výzvy na rok 2020) zverejnená