Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia predstavila legislatívny návrh nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe