Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia zverejnila výzvu na členstvo v expertnej skupine pre technologické infraštruktúry

Európska komisia hľadá expertov do novozriadenej expertnej skupiny pre technologické infraštruktúry. Táto skupina, ktorá je súčasťou Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie (DG RTD), sa zameriava na posilnenie technologických infraštruktúr v celej Európe zameraných na priemysel, malé a stredné podniky a startupy.

Členovia budú podporovať identifikáciu strategických pilotných oblastí pre investície do technologických infraštruktúr na základe potrieb priemyslu, rozvíjať koordinačné mechanizmy na európskej úrovni a usilovať sa o zviditeľnenie a sprístupnenie týchto infraštruktúr. Medzi úlohy skupiny patrí poskytovanie poradenstva Komisii, určovanie pilotných investičných oblastí a vypracovanie európskeho prístupu k technologickým infraštruktúram.

Prihlasovanie je otvorené do 11. decembra 2023 a skupina sa usiluje o získanie rôznych odborných poznatkov od rôznych zainteresovaných skupín ako sú organizácie zastupujúce priemysel, združenia MSP, startupy, výskumné inštitúcie a odborníkov na transfer technológií, zručnosti, duševné vlastníctvo, dátový manažment a synergie medzi rôznymi finančnými nástrojmi.

Európska komisia uhradí iba cestovné výdavky a výdavky na pobyt, ktoré vzniknú účastníkom činností skupiny.

Viac informácií

Zverejnené 20.11.2023, slord