Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia zverejnila výzvu na členstvo v expertnej skupine pre technologické infraštruktúry