Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada prijala závery o pláne obnovy a viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027