Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hlavným poslaním Alumni databázy je zvýšiť účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce