Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia prijala zmenu a doplnenie pracovného programu Horizont Európa na roky 2023-2024