Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Obaja poslanci Európskeho parlamentu zverejnili svoje správy k legislatívnemu návrhu rámcového programu Horizon Europe