Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorená výzva na prihlásenie sa za experta / mentora pre projektové návrhy v rámci programu Horizont 2020