Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Program EURESTMA ponúka možnosť zúčastniť sa budovania dynamickej medzinárodnej komunity manažérov výskumu a transferu technológií