Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli otvára možnosť absolvovania stáže v akademickom roku 2019/2020