Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva na predkladanie návrhov o členstvo v expertnej skupine pre hospodársky a spoločenský vplyv výskumu a inovácií