Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

12th International Conference of Young Scientists on ENergy Issues (CYSENI 2015)


Začiatok: 27. 05. 2015 00:00

Koniec: 28. 05. 2015 00:00

Miesto konania: Kaunas

Štát: Litva
Dvanáste pokračovanie medzinárodnej konferencie mladých výskumníkov na tému energie sa bude konať v litovskom meste Kaunas koncom mája 2015. Na podujatie sú pozvaní magisterskí  študenti, doktoranti a vedci zaoberajúci sa problematikou energie a ďalšími oblasťami, ktoré budú predmetom konferencie.

Ide napríklad o témy ako obnoviteľné zdroje energie, inteligentné energetické siete, energetická efektivita a spoľahlivosť alebo tvorba politiky v oblasti energetických otázok.

Zoznam všetkých tém, registračný formulár a ďalšie potrebné informácie sú k dispozícii tu. 

Účasť na konferencii neobnáša účastnícky poplatok. 

Pridať do Google Calendar