Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

24H of Innovation: 24h to be creative on all types of problems to be solved


Začiatok: 11. 12. 2015 09:00

Koniec: 12. 12. 2015 18:00

Organizátor: ESTIA

Miesto konania: BIDART

Štát: Francúzsko
„24 hours of innovation“ je seminár, na ktorom sa stretnú viaceré multidisciplinárne tímy študentov inžinierstva. Tieto tímy dostanú 24 hodín na to, aby vypracovali koncept s aplikovateľnosťou do praxe. Musia pritom odpovedať na výzvy poskytnuté vedúcimi týmov, ktorými budú predstavitelia laboratórií a spoločností. Počas nasledujúceho dňa dostanú jednotlivé tímy možnosť obhájiť svoj koncept pred expertnou porotou. Najlepšie projekty budú odcenené.

 Viac informácií o workshope nájdete na tejto stránke.

Pridať do Google Calendar