Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

6. výročný európsky samit Internet of Things


Začiatok: 11. 05. 2015 08:00

Koniec: 13. 05. 2015 16:00

Organizátor: Forum Europe

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Na trojdennom samite, ktorý sa bude konať v Bruseli, sa stretne viac ako dvesto delegátov z kľúčových odvetví.

 

IoT je vinímaný mnohými zúčastnenými stránami ako riešenie súčasných spoločenských výziev.  Spoločnosti po celom svete, vrátane tradičných ekonomík a odvetví súvisiacich s primárnym sektorom, si teraz plne uvedomujú potenciál týchto technológií. V rovnakej dobe IoT môže zohrať dôležitú úlohu pri plnení národných priorít a znížení zaťaženia verejných rozpočtov.

 

Počas prvého dňa prebehnú zasadnutia so zameraním na aktuálny IoT ekosystém, a IoT v širšom kontexte jednotného digitálneho trhu. Druhý a tretí deň budú a zamerané na rozvratnú povahu IoT technológií a riešení.


Pridať do Google Calendar