Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Better research for better health, a holistic approach to challenges and opportunities


Začiatok: 21. 01. 2016 09:00

Koniec: 21. 01. 2016 18:00

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Na tomto podujatí bude Vedecký panel pre zdravie (Scientific Panel for Health) prezentovať výsledky svojho výskumu realizovaného v predošlom roku 2015.

 

Vedecký panel pre zdravie je európskou skupinou expertov, ktorí ponúkajú EK svoje poznatky v oblasti dlhodobých problémov, ktorým európsky zdravotný sektor čelí. Táto konferencia ponúka zainteresovaným osobám možnosť diskutovať súčasné problémy v oblasti zdravia s expertmi z vedeckého panelu pre zdravie.

 

Registráciu na podujatie nájdete na tejto adrese.

Pridať do Google Calendar