Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

BIOEAST Foresight Conference


Začiatok: 27. 09. 2021 00:00

Koniec: 27. 09. 2021 00:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: BIOEAST
Pod záštitou slovinského predsedníctva Rady EÚ a maďarského predsedníctva V4 organizuje iniciatíva BIOEAST dňa 27. septembra 2021 v Ľubľane konferenciu s názvom „BIOEAST Foresight Conference“.

Jej cieľom je predstaviť správu s názvom „BIOEAST Foresight Report“, internalizovať odporúčania expertov z oblasti prognózovania, diskutovať o prioritných otázkach, politickej podpore a možných riešeniach.

Cieľom prognostického cvičenia BIOEAST je identifikovať konkrétne makroregionálne potreby, výzvy a príležitosti, poskytnúť poradenstvo tvorcom politík a rozhodnutí. Na konferencii sa zúčastnia tvorcovia politík, odborníci a zástupcovia zainteresovaných strán z krajín BIOEAST a ostatných členských štátov EÚ, ako aj z inštitúcií EÚ.

Konkrétnym cieľom konferencie je internalizovať zistenia prognostickej správy a diskutovať o prioritách v siedmich tematických oblastiach: agroekologický prechod, potravinové systémy, hodnotový reťazec lesného hospodárstva, sladká voda, pokročilé biochemické a biomateriály, bioenergia a nové materiály s pridanou hodnotou, výskum, vzdelávanie a zručnosti.

Organizátori plánuju hybridné podujatie, pričom 100 účastníkov bude fyzicky prítomných na mieste konania; ostatní sa budú môcť pripojiť prostredníctvom webovej platformy.

Viac informácií sledujte na webstránke BIOEAST.

Zverejnené 29.7.2021, slord

Pridať do Google Calendar