Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Bioeconomy Impact 2018: Bioeconomy Driving Smart and Sustainable Cities


Začiatok: 06. 02. 2018 00:00

Koniec: 07. 02. 2018 00:00

Organizátor: CommBeBiz

Miesto konania: Budapešť

Štát: Maďarsko
Na základe skúseností s prácou s výskumnými pracovníkmi, ktorí pôsobia v oblasti biohospodárstva a identifikácie ich potrieb, poskytne podujatie organizované spoločnosťou CommBeBiz jedinečný pohľad a inšpiráciu na vytváranie sietí a nadobudnutie vedomostí, ktoré pomôžu výskumníkom na ich ceste k inovačným projektom.

Bezplatné podujatie v Budapešti je otvorené všetkým európskym výskumníkom, ktorí pracujú v oblasti potravín, poľnohospodárstva, námorníctva, lesníctva alebo biotechnológií.

Podujatie umožní výskumným tímom, ktoré chcú zvýšiť svoje úsilie v v oblasti biohospodárstva, nadobudnúť dostatok vedomostí pri vytváraní inovácií s cieľom dosiahnúť profit – či už ide o komerčný, sociálny, vedecký alebo politický prínos.

Program podujatia

REGISTRÁCIA

Pridať do Google Calendar