Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Biomonitoring ľudí a PARC: od regionálnej po medzinárodnú úroveň


Začiatok: 04. 06. 2024 00:00

Koniec: 05. 06. 2024 00:00

Typ podujatia: Konferencia

Štát: Rakúsko
 

Konferencia Biomonitoring ľudí a partnerstvo PARC (European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals), ktoré sa uskutoční 4.-5. júna 2024 v Bruseli poskytne pohľad na tému ľudského biomonitoringu na regionálnej, národnej a európskej úrovni.

Prvý deň podujatia bude venovaný uzatvorenému stretnutiu odborníkov v súvislosti s projektom PARC, počas ktorého si jednotlivé národné kontaktné miesta strediska vymenia informácie a názory týkajúce sa stavu projektu.

Druhý deň bude následne venovaný verejnému a plenárnemu kongresu, ktorý sa fyzicky uskutoční v Bruseli. Tento deň bude rozdelený na dopoludňajší a popoludňajší program. Počas dopoludňajšieho zasadnutia bude vyzdvihnutých niekoľko národných iniciatív biomonitoringu ľudí. Niekoľko krajín vrátane Nórska, Kanady, Litvy a Belgicka poskytne vysvetlenie svojich programov v tejto oblasti. Počas popoludnia sa uskutočnia plenárne zasadnutia, na ktorých sa poskytne vysvetlenie spôsobu, akým PARC prispieva k inovácii a politike v oblasti chemických látok.

Na podujatie je potrebná registrácia.

 

Viac informácií

Conference: Human Biomonitoring and PARC: from regional to international level

 

Zverejnené 10.05.2024, slord

 

Pridať do Google Calendar