Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Bringing urban electric mobility to the next level


Začiatok: 27. 02. 2015 09:00

Koniec: 27. 02. 2015 16:30

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Podujatie v podobe workshopu bude reflektovať skúsenosti európskych miest s podporou elektrickej mobility a úlohu národných a medzinárodných štruktúr a iniciatív. Okrem toho sa na workshope zúčastnia experti, ktorí budú prezentovať ich najnovšie poznatky a možnosti budúceho vývoja v tejto oblasti. Mestá, ktoré by chceli prezentovať svoju skúsenosť s implementáciou elektrickej mobility, sú srdečne vítané.

Na podujatie je nutné sa zaregistrovať. Môžte tak urobiť tu.

Pridať do Google Calendar