Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Brokerage event „Connecting humans for accelerated digital transformation“


Začiatok: 18. 01. 2024 00:00

Koniec: 19. 01. 2024 00:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: SustAIn.brussels, Enterprise Europe Brussels (hub.brussels), a CLAIRE
Podujatie s názvom „Human Centric AI for Accelerated Digital Transformation“ sa bude konať od 18. do 19. januára 2024 v Bruseli v Belgicku. Cieľom tohto matchmakingového podujatia, ktoré organizujú sustAIn.brussels, Enterprise Europe Network a CLAIRE, je spojiť spoločnosti, európske digitálne, inovačné a výskumné centrá  z mnohých európskych krajín, pričom sa stretnutia budú konať v Bruseli aj online.

Podujatie sa zameriava na možnosti nadväzovania kontaktov s cieľom prepojiť podniky s odborníkmi na umelú inteligenciu a ponúka prehľad o najnovších trendoch a prelomových poznatkoch v ekosystéme AI for Good. Účastníci budú skúmať inovatívne riešenia AI v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, mobility, udržateľnosti a ďalších, s dôrazom na vytváranie partnerstiev na spoluprácu.

Cieľovou skupinou účastníkov sú poskytovatelia riešení AI, subjekty, ktoré hľadajú technologických a výskumno-vývojových partnerov špecializovaných na AI, európske výskumné centrá, subjekty usilujúce sa o financovanie z fondov EÚ, najmä v rámci programu Horizont Európa, a spoločnosti, ktoré sa zaujímajú o možnosti alebo prijatie AI. Podujatie poskytuje platformu na zverejnenie a prezentáciu produktov, služieb alebo obchodných príležitostí, dohodnutie vopred naplánovaných stretnutí, získavanie potenciálnych zákazníkov a udržiavanie konkurencieschopnosti.

Viac informácií

Zverejnené 27.11.2023, slord

Pridať do Google Calendar