Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Brokerage Event for Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing


Začiatok: 13. 11. 2014 09:00

Koniec: 13. 11. 2014 16:00

Organizátor: NANOfutures; EuMaT; Manufuture

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Brokerage akcia je zameraná na nadchádzajúce výzvy pre roky 2015 v pracovnom programe Horizontu 2020 NMBP. Organizátorom podujatia je Európska technologická platforma NANOfutures, v spolupráci s platformami EUMAT a Manufuture. Účastníci budú mať možnosť vzájomne sa stretnúť  po informáciách o každej výzve a hľadať si tak potenciálnych partnerov či predstaviť svoje projektové nápady.  Na prednesenie nápadov má každá organizácia vyhradený čas 5 minút, v rámci ktorých dostane priestor na ukážku svojej prezentácie celému prítomnému publiku.

 

Podujatie bude otvorené predstaviteľmi Európskej komisie. Okrem zástupcov EK tam budú rovnako prítomní svetoví hráčí v oblasti a významné európske spoločnosti ako Acciona, Bosch, Nikon Metrology, Procter and Gamble, Umicore a ďalší.

 

Podujatie je zdarma; účasť bude potvrdená v súlade s kritériami rovnováhy medzi priemyslom a výskumnými subjektmi.  Registrácia je možná tu.

 

Program podujatia

Pridať do Google Calendar