Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Brokerage event: Klaster 1 – Zdravie a iniciatíva Inovatívne zdravotníctvo


Začiatok: 12. 10. 2023 10:30

Koniec: 12. 10. 2023 13:30

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Innovate UK KTN
12. október 2023 10:30 – 13:30. Zaregistrujte sa na online podujatie zamerané na budovanie partnerstiev a konzorcií, ktorú organizuje Innovate UK KTN.

Pridajte sa 12. októbra 2023 na kľúčové online podujatie zamerané na budovanie partnerstiev v oblasti európskeho výskumu a inovácií v zdravotníctve. Organizované britskými národnými kontaktnými bodmi (NCPs) pre Horizont Európa – klaster Zdravie a Inovate UK KTN Global Alliance, toto podujatie ponúka platformu pre networking a predstavenie nových projektových nápadov.

Program bude prebiehať od 10:30 do 13:30 hod. stredoeurópskeho času. Po krátkom úvode poskytne prehľad o úlohe Veľkej Británie v programe Horizon Europe. Účastníci môžu následne prezentovať svoje nápady v rámci 2-3 minútových slotov, na ktoré nadviažu diskusie v menších skupinách.

Kto by sa mal zúčastniť ? Podujatie je určené pre každého, kto by chcel využiť príležitosti, akými sú 5. výzva iniciatívy Inovatívne zdravotníctvo – IHI (uzávierka 16. januára 2024) a výzvy programu Horizont Európa v klastri Zdravie na rok 2024 (uzávierka 11. apríla 2024). To zahŕňa naliehavé zdravotnícke témy ako príprava na pandémiu, biotlač živých buniek pre regeneratívnu medicínu a ďalšie. Delegáti zo všetkých krajín vrátane členských štátov EÚ a pridružených krajín programu Horizontu Európa sú vítaní, aby sa zúčastnili a prispeli ku kritickým diskusiám.

Toto podujatie ide ďalej ako len zdieľanie informácií – je zamerané na konkrétne kroky. Je určené tým, ktorí majú jasne definované témy alebo oblasti záujmu a sú pripravení zapojiť sa do diskusií a vytvárať konzorciá.

Registrovať sa môžete na tomto odkaze.

Zverejnené 18.9.2023, slord

Pridať do Google Calendar