Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Celosvetový samit čistých technológií 2015


Začiatok: 08. 09. 2015 08:00

Koniec: 10. 09. 2015 16:00

Organizátor: Cleantech Finland

Miesto konania: Helsinky

Štát: Fínsko
Celosvetový samit čistých technológií 2015 je platformou pre riaditeľov spoločností, politických činiteľov, investorov, výskumníkov a všetky zainteresované strany na prediskutovanie príležitostí, ktoré čisté technológie poskytujú.

 Na Celosvetové stratégie čistých technológií (Global Cleantech Strategies), 8. september 2015, bude rozoberaná globálna transformácia, hodnotový reťazec a obchodnej spolupráce.

 

Na Celosvetovej konferencií o čistých technológiách (Global Cleantech Conference), 9. september 2015, bude pokračovať diskusia o globálnej transfomácií priemyslu. Večerné sekcie preberú túto tématiku z oblasti Celosvetových hodnotových reťazcov, kľúčové podporné technológie (KET – Key Enabling Technologies) a mobilita budúcnosti, a poskytne náhľad na úspešné príklady použitia čistých technológií.

 

Výzvam a príležitostiam v odvetví nerastných surovín sa bude venovať konferencia Inovácie čistých technológií v produkcií nerastných surovín (Cleantech Innovations in Minerals Production), ktorá sa bude konať 10. septembra 2015.

 

Konferencia Smart Visits sa uskutoční 10. septembra 2015. Návštevníci budú mať možnosť dozvedieť sa viac o čistých technológiách a ich implementácií vo Fínsku.

Pridať do Google Calendar