Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Digitálna transformácia výskumu a inovácií pokročilých materiálov


Začiatok: 15. 09. 2023 10:00

Koniec: 15. 09. 2023 16:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: AMI2020, Európska komisia

Miesto konania: online
Počas tohto seminára chceme diskutovať o opatreniach, ktoré sú potrebné v EÚ na čo najlepšie využitie príležitostí, ktoré digitalizácia ponúka na urýchlenie výskumu a inovácií v oblasti pokročilých materiálov.

Európska komisia by chcela so zainteresovanými stranami zo súvisiacich národných iniciatív a iniciatív EÚ diskutovať o tom, ako najlepšie nastaviť dôveryhodný spoločný systém spolupráce v oblasti výskumu a inovácie pokročilých materiálov založený na výmene údajov o materiáloch.

Cieľom je identifikovať opatrenia potrebné na európskej úrovni na zavedenie:

  • Konkrétne prepojenia a synergie medzi iniciatívami ES, národnými stratégiami, platformami a inými iniciatívami v tejto súvislosti;
  • spoločného rámca pre spoluprácu;
  • federatívneho riadenia údajov o materiáloch.

Predbežný program:

10:00-10:10 Privítanie a úvod
10:10-11:30 Inovatívne platformy pre dizajn pokročilých materiálov
11:30-12:30 Výhody využívania údajov
12:30-13:15 Obedná prestávka
13:15-14:50 Výhody spoločného využívania údajov
14:50-15:45 Panelová diskusia
15:45-16:00 Zhrnutie a závery

Registrovať sa môžete na tomto odkaze.

Zverejnené 2.8.2023, slord

Pridať do Google Calendar