Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EFFRA stakeholder event – dimenzia služieb a orientácia na človeka v priemyselnej výrobe


Začiatok: 16. 05. 2023 09:30

Koniec: 16. 05. 2023 12:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EFFRA
O podujatí

Partnerstvo Made in Europe teraz funguje naplno, boli spustené dve vlny projektov a vyhodnocujú sa projektové návrhy spojené s treťou výzvou. Vývoj výziev na predkladanie návrhov je približne v polovici, štyri výzvy sú zverejnené a tri výzvy zostávajú.

EFFRA organizuje v máji 2023 dve online podujatia pre zainteresované strany, zamerané na:

Cieľom webinárov je prediskutovať aktuálny stav Partnerstva Made in Europe a predstaviť možné oblasti zamerania pre ďalší pracovný program na roky 2025-27; Tieto webináre otvoria  konzultácie vytvárajúce inkluzívny prístup zdieľania znalostí so zainteresovanými stranami v oblasti inovácií.

V rámci prípravy na webinár organizátori odporúčajú účastníkom, aby si preštudovali podporný dokument: Navrhované priority pre pracovný program Partnerstva Made in Europe 25-27.

Program:

09:30 | Privítanie | EFFRA, DG RTD, DG Connect

10:00 | Made in Europe Work Programme 25-27 – where we stand and possible priorities on the topic of human-centricity in manufacturing

11:20 | Prestávka

11:30 | Possible priorities for the Made in Europe Partnership Work Programme 25-27 on the topic of the services dimension in manufacturing 

Registrácia je možná na nasledujúcom odkaze.

Zverejnené 10.5.2023, slord

Pridať do Google Calendar