Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Food Seedbed – program na podporu inovatívnych startupov


Koniec: 27. 01. 2024 00:00
EIT Food realizuje bezplatný program na podporu inovatívnych agropotravinárskych startupov. V rámci tohoto programu sa uskutoční pred-akceleračný program na podporu podnikateľov zajtrajška.

Program realizuje EIT Food, konzorcium zahŕňajúce európske spoločnosti, výskumné ústavy a univerzity, organizované ako súčasť Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ktorý je súčasťou Európskej komisie. EIT Food je najväčšou európskou iniciatívou na podporu inovácií v agropotravinárskom sektore. Programy EIT Food spolufinancuje Európska únia v rámci programu Horizont Európa.

EIT Food Seedbed podporuje začínajúcich podnikateľov, podnikavých akademikov a novovzniknuté startupy prezentujúce jednu z oblastí zamerania EIT Food:

  • udržateľné poľnohospodárstvo,
  • udržateľná akvakultúra,
  • alternatívne bielkoviny,
  • digitálna vysledovateľnosť,
  • obehové potravinové systémy,
  • cielená výživa.

Príjemcovia získajú odbornú podporu formou školenia a mentoringu a tiež finančnú podporu (až do výšky 6 000 EUR na podporu testovania trhu a na interview s viac ako 100 potenciálnymi zákazníkmi, zainteresovanými stranami a koncovými používateľmi s cieľom overiť podnikateľské nápady a tiež možnosť získať prístup k následnému financovaniu a podpore EIT Food.

Program prebieha v anglickom jazyku v piatich európskych centrách: v Poľsku, Severnom Írsku, Nemecku, Španielsku a Dánsku.

Registrácia je otvorená

Uzávierka prihlášok je 28. februára 2022.

Viac informácií o programoch nájdete v prezentáciách: EIT Food Business Creation a Seedbed Incubator.

Žiadatelia by mali predstaviť inovatívny nápad, ktorý má potenciál výrazne ovplyvniť akúkoľvek časť potravinárskeho sektora vrátane spôsobu výroby, dodávania, spotreby a recyklácie našich potravín. Okrem typických agropotravinárskych riešení môžu začínajúce podniky pôsobiť aj v oblastiach súvisiacich s potravinovým systémom vrátane strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo a výrobu potravín, logistiky, balenia, riešení IKT, znižovania množstva potravinového odpadu, obchodných služieb alebo sociálnych inovácií. Program je určený pre držiteľov nápadov a začínajúce podniky v ranom štádiu. Podporujeme najmä tých, ktorých podnikateľský nápad súvisí s ich technologickým výskumom a jeho ďalší rozvoj si vyžaduje odborné obchodné zručnosti a kontakty s potenciálnymi zákazníkmi v rôznych európskych krajinách.

Zdroj: EIT Food, 25.1.2022, nakh

Pridať do Google Calendar