Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Eliminating Plastic and Microplastic Pollution – an urgent need (Stakeholder conference)


Začiatok: 11. 05. 2015 09:30

Koniec: 12. 05. 2015 13:00

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Dvojdňová konferencia sa bude venovať problémom znečistenia vôd plastmi a mikroplastmi, ktoré zasahuje do celého potravinového reťazca.

Hlavné ciele konferencie sú:

  • vytvoriť priestor pre diskusiu politických elít a ďalších kľúčových stakeholderov
  • zhodnotiť existujúce znalosti o plastoch a miktorplastoch vo vodnom prostredí a riešiť nedostatky
  • identifikovať konkrétne ďalšie kroky pre efektívne eliminovanie znečistenia vôd plastmi a mikroplastmi.

Pridať do Google Calendar