Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ETP Nanomedicine Annual Event 2014


Začiatok: 15. 10. 2014 08:30

Koniec: 16. 10. 2014 17:00

Organizátor: European Technology Platform for Nanomedicine; nanoBasque agency

Miesto konania: San Sebastian

Štát: Španielsko
Európska technologická platforma pre nanomedicínu (ETPN) organizuje svoje každorčné podujatie spolu s Valným zhormaždením 2014. Tohtoročné podujatie sa zameriava na poskytovanie hĺbkových informácií o praktickej implementácie ETPN odporúčaní pre silný translačný sektor nanomedicíny v Európe a rovnako aj na odhalenie budúcich priorít pre nanomedicínsky výskum a inovácie až do roku 2020.  

Viac na stránke: http://www.etp-nanomedicine.eu/public/public/news-events/events/etp-nanomedicine-annual-event-2014-1

Pridať do Google Calendar