Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EU-China Week in Aviation Research


Začiatok: 18. 04. 2016 08:30

Koniec: 22. 04. 2016 12:30

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Európska komisia (DG RTD) organizuje v spolupráci s Čínskym ministerstvom priemyslu a informačných technológií (MIIT) Týždeň leteckého výskumu. Podujatie sa uskutoční v priestoroch VKI (Von Karman Institute) a Európskej komisie. Počas týždňa leteckého výskumu sa uskutoční otvorený workshop/fórum zameraný na najnovšie výsledky výskumu rôznych technológií patriacich k KGTs (Key Green Technologies), kick-off mítingy začínajúcich výskumných projektov v oblasti letectva medzi EÚ a Čínou, ktoré spolufinancované H2020 a MIIT a oficiálne stretnutie DG RTD a MIIT venované prebiehajúcej a budúcej spolupráci v leteckom výskume.

 

Viac informácií nájdete tu.

 

Registrácia

Pridať do Google Calendar