Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EU Green Week


Začiatok: 01. 06. 2020 00:00

Koniec: 05. 06. 2020 00:00

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
V dňoch od 1. júna 2020 do 5. júna 2020 sa v Bruseli uskutoční podujatie EU Green Week, ktoré sa zameriava na prírodu a biodiverzitu. Na celom svete sa biodiverzita stráca v dôsledku neudržateľných ľudských činností. Táto strata úzko súvisí so zmenou podnebia a kombinovaný účinok tejto bezprecedentnej krízy narušuje ekosystémy, ktoré podporujú život na Zemi a má ničivé následky pre blahobyt a prosperitu ľudí. Aj keď je situácia mimoriadne vážna, stále existuje nádej. Riešenia existujú, vyžadujú si však hlboké a transformačné zmeny v spôsobe výroby, spotreby a obchodovania.

 

EU Green Week preskúma možné spôsoby zmeny a taktiež, ako môže celý rad politík EÚ, ako je napríklad Európsky ekologický dohovor (EU Green Deal), pomôcť chrániť, obnovovať a trvalo udržateľne spravovať prírodu a ponechať jej priestor na zotavenie a prosperovanie.

 

Ďalšie informácie ohľadom EU Green Week, mieste konania a registrácie, je možné nájsť na tu.

 

Otázky je možné posielať na ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu

 

Pridať do Google Calendar