Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EU Soil Observatory Stakeholders Forum


Začiatok: 19. 10. 2021 00:00

Koniec: 21. 10. 2021 00:00

Typ podujatia: Fórum

Organizátor: JRC
Kľúčovým prvkom pôdneho observatória EÚ (EU Soil Observatory, EUSO) je otvorená, inkluzívna a dynamická spolupráca s rozličnými zainteresovanými stranami ako sú napríklad príslušné útvary Komisie a európske agentúry, medzinárodné organizácie, zástupcovia členských štátov či poľnohospodárske združenia, atď.

Na uľahčenie interakcie tejto rôznorodej zložky zainteresovaných strán organizuje Spoločné výskumné centrum (JRC) vôbec prvé fórum zainteresovaných strán EUSO.

Jedná sa o trojdňové podujatie (zložené zo šiestich poldenných zasadnutí), ktoré bude odrážať výzvy, ktorým čelí pôda v rámci rôznych stratégií Európskej zelenej dohody (EU Green Deal) (stratégie Pôda, Biodiverzita a Farm2Fork, či Akčný plán nulového znečistenia) a navrhovanej misie programu Horizon Europe pre zdravie pôdy a potravín.

Na stretnutí sa vytvorí rad špecializovaných pracovných skupín, ktoré sa budú zaoberať rôznymi vedeckými a politickými otázkami (napr. zvýšenie pôdnej gramotnosti, znečistenie pôdy, erózia a biodiverzita). Účastníci budú vyzvaní, aby sa zapojili do diskusií a prípadne aj prispeli do pracovných skupín. 21. októbra je naplánované aj špecializované fórum mladých výskumníkov v oblasti pôdy.

Viac informácií nájdete tu.

Celý program podujatia nájdete tu. Registrácia na podujatie je možná tu.

Podujatie môžete sledovať aj cez live stream tu.

Zverejnené 27.9.2021, slord

Pridať do Google Calendar