Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EU-USA-Japan International Symposium on Quantum Technology


Začiatok: 16. 12. 2019 00:00

Koniec: 17. 12. 2019 00:00

Miesto konania: Kyoto Brighton Hotel

Štát: Japonsko
Japonská vedecká a technologická agentúra v dňoch od 16. do 17. decembra 2019 organizuje EU-USA-Japonské sympózium na tému kvantových technológií (ISQT) v japonskom Kjóte. Medzi účastníkov z Európy, USA a Japonska patria vedúci výskumní pracovníci, technologické spoločnosti, ktoré vyrábajú kvantové technologické inovácie a politici zameraní na budúcnosť.

 

Prostredníctvom spoločných stretnutí vedúcich výskumných pracovníkov z EÚ, USA a Japonska na tému kvantových technológií, kvantových výpočtových systémov, kvantovej komunikácie a kvantovej metrológie a snímania chcú posilniť spoluprácu a zlepšiť potenciál vzájomného výskumu.

 

Kapacita podujatia je 300 účastníkov a podujatie bude prebiehať v angličtine.

 

Zoznam pozvaných rečníkov (ku 21.11.2019):

 • Immanuel Bloch (Max-Planck-Institut für Quantenoptik)
 • Tomasso Calarco (Peter Grünberg Inst.)
 • Thierry Debuisschert (Thales)
 • Wolfgang Tittel (QuTech)
 • Paolo Viloresi (University of Padova)
 • David Awschalom (University of Chicago)
 • Jay Gambetta (IBM)
 • John Kitching (NIST)
 • Jake Taylor (White House Office of ST Policy)
 • Jelena Vukovic (Stanford University)
 • Hidetoshi Katori (The University of Tokyo)
 • Yasunobu Nakamura (The University of Tokyo)
 • Atsushi Oku (MEXT)
 • Masahide Sasaki (NICT)
 • Shigeki Takeuchi (Kyoto University)

Viac informácií:

Pridať do Google Calendar