Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia a Európsky patentový úrad organizujú výročnú konferenciu patentových stredísk


Začiatok: 12. 05. 2022 09:00

Koniec: 12. 05. 2022 12:40

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Európska komisia a Európsky patentový úrad
Online konferencie sa zúčastní viac ako 300 stredísk patentových knižníc (PATLIB) v Európe, pod spoločnou organizáciou Európskej komisie (EK) a Európskeho patentového úradu (EPÚ).

Pochopenie patentového prostredia a patentov je pre výskumníkov a inovátorov kľúčové, najmä pre zužitkovanie výsledkov práce, čerpanie ekonomických výhod a celospoločenský prínos – rovnako ako v prípade iných práv duševného vlastníctva.

Zainteresované strany môžu požiadať o podporu pri získavaní patentových informácií, vyhľadávaní a stratégii prostredníctvom kontaktu s viac ako 300 strediskami patentových knižníc (PATLIB) v celej Európe.

Medzi najvýznamnejšie sekcie tohtoročnej konferencie patria:

  • Ako EPÚ a EK spolupracujú na téme zhodnocovania znalostí v Európe a snažia sa zlepšiť spoluprácu na európskej, národnej a regionálnej úrovni.
  • Ako zavedenie jednotného patentu a Jednotného patentového súdu uľahčí prístup k patentovej ochrane.
  • Ako môžu inovátori a inovujúce malé-stredné podniky (MSP) získať prístup programom finančnej podpory EK.
  • Aké sú osvedčené postupy v oblasti správy duševného vlastníctva a predstavenie konkrétnych regionálnych a inštitucionálnych príkladov, ako zlepšiť prístup k duševnému vlastníctvu, jeho zdieľanie a využívanie.

Na otváracom zasadnutí, ktorým sa začne prvý deň podujatia, sa zúčastnia generálny riaditeľ Európskej komisie pre výskum a inovácie Jean-Eric Paquet a predseda Európskeho patentového úradu Antonio Campinos.

Podujatie je otvorené pre všetkých aktérov výskumu a inovácií vrátane MSP, podnikateľov, investorov, súkromných vynálezcov, poskytovateľov služieb v oblasti duševného vlastníctva, obchodných konzultantov, univerzít a odborníkov na transfer technológií. Pripojte sa k podujatiu vo štvrtok 12. mája 2022.

Viac informácií:

Registrácia a podrobný program konferencie

Zverejnené 26.04.2022, slord

Pridať do Google Calendar