Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska únia a udržateľný rozvoj: výzvy a vyhliadky


Začiatok: 19. 10. 2016 13:30

Koniec: 21. 10. 2016 17:15

Miesto konania: Clermont-Ferrand

Štát: Francúzsko
V októbri bude francúzsky Clermont-Ferrand hostiť konferenciu s názvom „Európska únia a udržateľný rozvoj: výzvy a vyhliadky“. Jej cieľom bude zhodnotiť súčasné výzvy politík udržateľného rozvoja, ktorým Európa čelí, spojiť stakeholderov z rozličných sektorov a takisto venovať sa vyhliadkam pre ďalší rozvoj tejto oblasti. Na konferencií budú takisto zorganizované sedenia na rozličné témy ako biodiverzita, mobilita a transport alebo biotechnológie a „zelená chémia“.

 
Viac informácií na stránke eventu. Registrácia prebieha tu.

Pridať do Google Calendar