Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

#EUSpace4Ukraine: The Hackathon


Začiatok: 29. 06. 2022 00:00

Koniec: 01. 07. 2022 00:00

Typ podujatia: Súťaž

Organizátor: The European Union Agency for the Space Programme

Miesto konania: Online
Cieľom hackatonu je vyvinúť riešenia a aplikácie pre mimovládne organizácie a pomocníkov poskytujúcich humanitárnu pomoc. Agentúra EÚ pre vesmírny program pozýva inovátorov z celej Európy aby využili dáta a služby európskeho vesmírneho programu pre dobrú vec.

Oblasti na ktoré sa hackathon bude sústrediť zahŕňajú:

  • cestovné mapy pre zásoby,
  • dočasné satelitné pripojenie ako náhrada za poškodené pevné linky,
  • identifikácia úrovne zničenia,
  • vytvorenie platformy na uľahčenie integrácie v nových krajinách,
  • koordinácia súkromných a verejných pomocných organizácií

Účastníci budú môcť využiť expertízu zamestnancov agentúry na prístup k dátam a službám GalileoEGNOS a Copernicus.

Kto sa môže zúčastniť?

  • Mimovládne organizácie, univerzity, vývojári aplikácií a mladí podnikatelia zo štátov EÚ, Švajčiarska, Nórska a Islandu.
  • Veľkosť tímov: 2-5.

Zaregistrovať sa môžete tu.

Viac informácií:

Stránka podujatia

Stránka EUSPA

Zverejnené 6.6.2022, slord

Pridať do Google Calendar