Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Férová akadémia 2024


Začiatok: 09. 05. 2024 09:00

Koniec: 10. 05. 2024 15:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: CVTI SR

Miesto konania: hybridne

Štát: Slovensko

Odkaz: https://www.ferovaakademia.sk/
Férová akadémia - VEDA NA DOSAH

 

Srdečne vás pozývame na podujatie „Férová akadémia“, ktoré sa uskutoční 9. a 10. mája v Bratislave. Tento výnimočný program bude zahŕňať diskusie a prezentácie o dôležitých témach týkajúcich sa rodovej rovnosti a inklúzie v akademickom prostredí.

Program podujatia bude nasledovný:

Štvrtok – 9.5.2024

9:15 – 9:30 Úvod Spoločne sa ponoríme do témy a príležitostne privítame všetkých účastníkov.

9:30 – 10:30 PANEL I Téma: Výskumné kariéry žien a grantová podpora žien.

Diskutovať budeme o dôležitosti podpory žien vo výskumnej oblasti a možnostiach získavania grantov.

11:00 – 12:00 PANEL II Téma: Systém hodnotenia vedy a absencia relevantných dát podľa rodu.

Rozoberieme si súčasný stav hodnotenia vedy a výzvy súvisiace s nedostatkom relevantných dát z hľadiska rodu.

13:00 – 14:00 PANEL III Téma: Rodovo podmienené násilie v akademickom prostredí.

Budeme sa venovať problematike násilia založeného na rodovej príslušnosti v akademickom prostredí a spoločne hľadať spôsoby, ako mu čeliť.

14:30 – 15:00 sólo prezentácie NKC Gender a veda Ponúkneme priestor pre sólové prezentácie z Národného kontaktného centra Gender a veda.

15:30 – 16:30 PANEL IV Téma: Udržateľnosť plánov rodovej rovnosti na Slovensku.

Zamyslíme sa nad udržateľnosťou a účinnosťou plánov rodovej rovnosti v slovenskom kontexte.

Piatok – 10.5.2024 bude podujatie pokračovať vo formáte Open Forum, ktoré bude iba prezenčnou formou. Záujem o účasť aj na druhom dni potvrďte v registračnom linku.

 

Podujatie sa uskutoční v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8A a je otvorené pre všetkých, ktorí majú záujem prispieť k diskusii o rodovej rovnosti a inklúzii v akademickej oblasti.

Prosíme, potvrďte svoju účasť registráciou najneskôr do 8.5.2024.

Tešíme sa na stretnutie s vami na „Férovej akadémii“.
Registrácia na podujatie

 

Zverejnené 22.4.2024

Pridať do Google Calendar